نجات پرندگان نسخه فضایی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   50 100% with 5 votes

نجات پرنده کوچک از 25 سطح هیجان انگیز قفس و کامل.

کنترل بازی:

استفاده از کلید های arrow و موس به بازی بازی.

PuzzleShootingSpaceBirdsRescueEdition