Ghi cứu Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Nhận được tất cả những con gấu vào thùng và để không bỏ lỡ hoặc bị chặn từ lăn hoặc giảm nhập

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleAnimalBearRescue