Renaissanse phụ nữ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Trong thời kỳ Phục hưng trong thế kỷ 15, châu Âu thức dậy từ một thời kỳ đen tối dài. Tại thời điểm đó phụ nữ giàu có mặc quần áo lên trong một cách rất độc đáo.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

KidsGirlDress UpGirlsRenaissanseWoman