زن Renaissanse بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

در طول رنسانس در قرن 15th، اروپا از یک دوره طولانی تاریک از خواب بیدار شد. در آن زمان زنان ثروتمند در یک راه بسیار منحصر به فرد لباس می پوشد.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpGirlsRenaissanseWoman