Ren Và Stimpy của Crazy Cannon Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   11 50% with 2 votes

Ren đã nạp Stimpy vào pháo con mèo con. Bây giờ, xem như thế nào đến nay bạn có thể làm cho anh ta bay!
Trò chơi này được dựa trên các chương trình truyền hình nổi tiếng diễn viên Ren Hoek, một chihuahua gầy gò. Khi bị kích thích, ông gọi người bạn của ông Stimpy một


Điều khiển:
Sử dụng các phím mũi tên để nhằm mục đích pháo, phím cách để bắn.
Bấm phím dài trên không trung để cung cấp cho Stimpy một luồng điện rắm! Hạ cánh trên sạc bột bánh mì nướng đồng hồ rắm.

KidsFunnyAnimalCanonStimpy-sCrazyCannon