نمایش سطل زباله به طور منظم داش 'N بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21375 73.96% with 288 votes

راهنما مردخای و Rigby تمیز کردن پارک قبل از lawnmowers فراری، آتشفشان خارج می گردند و اسبان تولد می تواند به شما گرفتن. زباله 'N داش فقط یک بازی به طور منظم در. پسر خوشتیپ، فقط آن را بازی کند.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس به بازی

ActionRegular Show