Thường xuyên Hiển thị: đi xe 'em Rigby Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   22263 77.89% with 285 votes

Giúp Rigby treo trên cuộc sống thân thương như Muscle Man rampages qua công viên. Giữ xe của bạn sẽ tuyệt vời với sức mạnh, và xem bạn có thể làm chủ Muscle Man 's bài học quan trọng nhất: không bao giờ bỏ! Chơi đi xe 'Em Rigby. Hiển thị thường xuyên trong trò chơi này, Benson đã đi đến chán với Rigby miệt mài ngao, và ông 's giao Muscle Man như Rigby' s cố vấn. Nhưng nếu Rigby có thể 't hoàn thành chương trình dìu dắt, ông' s bị sa thải!

Điều khiển:
sử dụng chuột: Chuyển
sử dụng không gian: Vịt

ActionRegular Show