به طور منظم نمایش: سوار 'EM Rigby بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22263 77.89% with 285 votes

راهنما Rigby آویزان برای زندگی عزیز به عنوان عضله rampages های انسان از طریق پارک. نگه داشتن سوار خود را در رفتن با عالی قدرت یو پی اس، و ببینید که اگر شما می توانید عضلات انسان را 'مهم ترین درس کارشناسی ارشد: هرگز ترک! بازی سوار 'EM Rigby. بنسون در این بازی نشان می دهد به طور منظم، در نهایت و بعد فورا رفت واز تغذیه با Rigby goofing کردن، و او 'اختصاص داده و عضلات انسان را به عنوان مربی Rigby'. اما اگر Rigby می توانید تی 'برنامه نظارت به پایان برسد، او' از کار اخراج!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس: پرش به گالری استفاده از فضا: اردک

ActionRegular Show