به طور منظم نمایش: قاتل Z 'ها بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   27463 81.31% with 337 votes

قاتل Z 'ها می یابد مردخای مبارزه با مخلوط کردن دشمنان در یک دنیای رویای عجیب و غریب. وقتی مردخای می افتد خواب در حالی که بازی بازی های ویدئویی، او می شود در خواب مانند بازی پر شده با بچه ها بد که نسخه های عجیب و غریب از دوستان خود به دام افتاده است. خوشبختانه، او میآید و مارگارت به او هدایت، اما او بایستی به سطح بالا، باز کردن ارتقاء و مهارت های جدید را یاد بگیرند اگر او می خواهد آن را به پایان. و اگر او نشانی از تی 'ضرب و شتم نبرد رئیس نهایی، او ممکن است هرگز از خواب بیدار از رویای خود را! راهنما مردخای سحر و جادو صورت و ضرب وشتم او به عنوان مبارزه برای فرار از جهان رویا.

کنترل بازی:
فلش: حرکت انجمن انجمن موس : حمله

ActionRegular Show