به طور منظم نمایش اراضی را فراموش کرده ام بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30495 76.19% with 399 votes

این بازی در سری نمایش به طور منظم است. مردخای، انتظار: کاهش از ماجراجویی rigby در جهان باستان، وظیفه خود را برای جمع آوری تمام موارد بر روی بروید. این بازی نیاز به 2 بازیکن.

کنترل بازی:
مردخای استفاده از WAD به حرکت و پرواز، Rigby استفاده از فلش به حرکت و پرواز. راهنما آنها را جمع آوری اقلام و فرار از جزیره صحرا. مواظب باشید با تله، دشمن و حیوانات

ActionRegular Show