Thường xuyên Hiển thị Fist cú đấm Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   1742306 85.06% with 2048 votes

Owl Night đã bị bắt cóc Margaret cho Bảo tàng tương lai của mình. Bây giờ Mordecai và Rigby phải ngăn chặn anh ta cách duy nhất họ biết làm thế nào: Cái chết Kwon Do! Nó 's Fist Punch. Chơi như Mordecai hoặc Rigby, hoặc đội lên với một người bạn trong hai chế độ co-op chơi! Đấm theo cách của bạn thông qua các Bistro trong công viên, Lair of the Blondes và Night Owl 's Bảo tàng trong tương lai để tiết kiệm Margaret.

Điều khiển:
sử dụng mũi tên để chơi, M: tấn công, N: đặc biệt

ActionRegular Show