Thường xuyên Hiển thị: Cupcakes of Doom Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   50492 84.56% with 596 votes

Hiện tại trò chơi thường xuyên này, Mordecai, Rigby và bỏ qua mở ra các Fists Tư pháp để gõ một số ý nghĩa vào Klorgbane ác. Sau khi Mordecai và Rigby tìm một công thức cho Ultimate Cupcakes, họ phát hiện ra công thức là một cái bẫy lại bởi Klorgbane Destroyer, và ông 's bằng cách sử dụng cupcakes để kiểm soát người giám hộ của thanh niên Vĩnh Cửu! Cách duy nhất để chữa trị các người giám hộ là với sữa của Redemption, nhưng Mordecai và Rigby là sẽ cần sự giúp đỡ từ bỏ qua và Fists Tư pháp. Chủng tộc thông qua một loạt các khóa học trong việc theo đuổi của sữa như bạn bash cách của bạn qua người giám hộ ám. Đánh bại Klorgbane trong một loạt các trận đánh ông chủ và giúp khôi phục lại trật tự tự nhiên của vũ trụ.

Điều khiển:
Mũi tên để di chuyển, không gian để tấn công

FightingRegular Show