به طور منظم نمایش: کیک رستاخیز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   50492 84.56% with 596 votes

در این نمایش بازی به طور منظم، مردخای، Rigby و پرش از بند باز کردن مشت از عدالت به دست کشیدن از بعضی جهات به Klorgbane بد. پس از مردخای و Rigby پیدا کردن یک دستور غذا برای کیک نهایی، آنها کشف دستور غذا را به دام مانده از Klorgbane ناوشکن بود، و او 'ها با استفاده از کیک برای کنترل نگهبان ابدی جوانان! تنها راه برای درمان نگهبان است با شیر رستگاری، اما مردخای و Rigby جاوا نیاز به کمک از پرش ها و مشت دادگستری می باشد. نژاد را از طریق انواع دوره ها در تعقیب شیر به شما به عنوان هم زدن راه خود را از گذشته نگهبان برخوردار است. ضرب و شتم Klorgbane در یک سری از جنگ و رئیس و کمک به بازگرداندن نظم طبیعی جهان.

کنترل بازی:
جهت دار برای حرکت، فضا را برای حمله به

FightingRegular Show