به طور منظم نبرد های عظیم نمایش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   1240262 82.56% with 1502 votes

نبرد عظیم دوئل همه از نابودی بین منظم نمایش ها 'شخصیت های بزرگ است. برو یک در مقابل یک برابر جنگجویان غول پیکر مانند اردک عزیزم، شیطان غازها، نگهبان اسرار، VCR-bitrator، توپ های برفی و غول پیکر. هر شخصیتی زرادخانه از لگد، مشت و حرکت های خاص و منحصر به فرد را به پایین حریف خود را. این مبارزه بزرگ است، و مبارزان حتی بزرگتر!

کنترل بازی:
در بازی

FightingRegular Show