Red Dragon Rampage Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   247 77.42% with 31 votes

Bảo vệ kho báu bảo vệ con rồng bằng cách nhấp vào kẻ thù hoặc thả turds rất lớn. Có cửa hàng nâng cấp.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

DefenseThrowingDragonFlyingPurchase Equipment UpgradesDefendKillingRampage