Màu đỏ và màu xanh bóng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   1917 52.78% with 36 votes

Sử dụng hai quả bóng của bạn để giúp đỡ nhau như bạn lấy đá quý màu của bạn để tiến bộ. Được khôn lanh!

Điều khiển:
Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển.
Không gian thanh để chuyển quả bóng.

BallPlatformsObstacleBlueBalls