כדורים אדומים וכחול משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   1917 52.78% with 36 votes

השתמש בשתי ביצים שלך כדי לעזור זה לזה כפי שאתה תופס אבני חן הצבעוניות שלך כדי התקדמות. נהיה מסובך!

בקרות משחק:
השתמש במקשי חצים כדי לעבור. מקש רווח כדי לעבור
כדורים.

BallPlatformsObstacleBlueBalls