Màu đỏ và màu xanh bóng 3 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   2313 63.89% with 36 votes

Sử dụng các nhân vật quả bóng màu đỏ và màu xanh để làm cho nó qua mỗi cấp khi họ cần mỗi người khác giúp đỡ.

Điều khiển:
Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển.
Không gian thanh để chuyển quả bóng.

AdventureBallObstacleBlueBalls