جراحی واقعی صوفیه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   50 100% with 5 votes

صوفیه احساس وحشتناک پس از او تا به حال با یک ماشین تصادف. او یک برش زشت بر روی صورت خود و چند کبودی. او را به بیمارستان بردند و شما را مجبور به انجام عمل جراحی است که برش صورت خود را حل کنند. کار با مراقبت شدید و، در حالی که صوفیه در خواب است، ضد عفونی و زخم او را بخیه. زمانی که او از خواب بیدار او را به یک چهره زیبا دوباره داشته باشد. آن لذت ببرید!

کنترل بازی:
در بازی

Girl Surgery Real Sofia