جراحی واقعی دورا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   90 100% with 9 votes

دورا به حال تصادف وحشتناک و جراحت. شما بهترین جراح در شهر بنابراین شما مجبور به بخیه زدن و زخم التیام یابد او. آیا می توانید proove است که شما شایسته عنوان خود را از بهترین جراح؟ را دورا لبخند دوباره و دوباره او خوشحال خواهد شد.

کنترل بازی:
در بازی

Dora Girl Surgery Real