تسویه حساب و مستغلات لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   4012 76.92% with 52 votes

هالی فقط درس خود را در مدرسه سوارکاری به پایان رسید، و در حال حاضر او را به خود اسب بسیار خود را آماده. او می داند او به مراقبت از آن، و به طور منظم نظافت اسب با شکوه در نوک شکل بالا نگه دارید. چه نوع از اسب هالی انتخاب خواهد شد؟ تسویه حساب شتلند؟ یا اسب شاخدار المپیک؟ صبر کنید، چه؟

کنترل بازی:
استفاده از ماوس خود را به کلیک بر روی و از طریق زین شناور، مو، یال، و گزینه های سحر و جادو.

AnimalAnimalsPonyGirlStyleClothesDressHorseDress UpAnimalReal