Sẵn sàng Đối với trường Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   53 62.5% with 8 votes

Nó 's thời gian để trở lại trường học và bạn phải ăn mặc Lisa cho ngày đầu tiên của lớp năm.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

GirlDress UpGirlsReadySchool