رشیدا جونز لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

بازیگر آمریکایی، مدل، و موسیقیدان، بهترین و شناخته شده برای تجسم خود را از لوییزا Fenn در بوستون عمومی، کارن Filippelli در دفتر و برنج Zooey من دوست دارم شما، مرد. جونز در حال حاضر در پارک سری و تفریح ​​ستاره با شنبه شب زنده alumna امی Poehler.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpGirlsRashidaJones