Rasgulla بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

Rasgulla یک آشپز فوق العاده است. که افکارم 'عشق به پخت و پز در آشپزخانه خود و ایجاد یک کیک خوشمزه؟ شما باید تمام مواد تشکیل دهنده لازم است. شما فقط نیاز به اضافه کردن یک بیت از تخیل.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlFoodCookingGirlsRasgulla