Randy Cunningham Tiết kiệm Norrisville High Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Tìm hiểu cách trở thành một ninja và cứu Norrisville High khỏi robot xâm lược

Điều khiển:
trong game

Funny Randy-cunningham