رندی کانینگهام موجب صرفه جویی در Norrisville High می شود بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

یاد بگیرید چگونه برای تبدیل شدن به یک نینجا و صرفه جویی در Norrisville بالا از حمله به روبات ها

کنترل بازی:
در بازی

Funny Randy-cunningham