رمبو انتقام بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   43 57.14% with 7 votes

رمبو خواهد انتقام شکست در آخرین نبرد، این بار او را با نیروهای بیشتری مواجه، می تواند او را به همه مخالفان خود را؟

کنترل بازی:

ماوس کلیک کنید به ساقه، نوار فضا برای مخفی کردن و بارگذاری مجدد، کلید: 1، 2، 3 برای تغییر سلاح (در صورت موجود بودن)

ArmyShootingActionTankFirst Person ShooterHelicopterGunsRamboRevenge