Rambo: The Fight tiếp tục Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   41 80% with 5 votes

Giúp Rambo giết mổ một số phiến quân ở phía đông.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để nhắm và bắn.

ArmyFightingShootingActionFirst Person ShooterAdverRamboContinues