رمبو ربات ضرب وشتم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

رمبو خواهد شد مبارزه با ارتش از روبات ها در بازی تیرانداز شخص برای اولین بار از این، خلاص شدن از شر تمام دشمنان در راه!

کنترل بازی:
از

موس را به ساقه، نوار فضایی به بازنگری، های کلیدی: 1، 2، 3 برای تغییر سلاح

RobotsShootingActionFirst Person Shooter