رمبو به طور یکسان کماندوی چپ به مردن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

شما یک کماندوی رمبو به طور یکسان، و هدف شما این است برای دفاع از قلعه خود را در به منظور اجازه نمی زامبی بد آن را گرفتن. یک چیز شگفت انگیز برای بررسی مهارت های تیراندازی خود را و از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:
در بازی

Shooting Left To DieRambo