Đường sắt Shunting Puzzle Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   75 58.33% with 12 votes

Kiểm soát xe lửa và xe. Di chuyển xe đến các địa điểm yêu cầu của họ để tiến bộ.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleObstacleTrainMatching RailroadShunting