صحرا خشم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

افراطی بازی دوچرخه پرماجرا است. شما برنده خواهد شد اگر شما برای زنده ماندن مسیرهای تعجب با محیط خشن کویر. سوار دوچرخه خود را بر روی زمین بیابان کوه با بسیاری از مسیرهای ماجراجویی.

کنترل بازی:

استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingMotorcycleRageDesert