Raft Wars 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   14 20% with 5 votes

Tại sao các hồ bơi có một điểm ấm áp ở đây? Ồ, đó 's đúng, tôi' m đi tiểu! Khi bạn 'lại được bao quanh bởi nước, nó' s dễ dàng để quên. Bây giờ mà tôi đánh dấu lãnh thổ của tôi, tôi đoán tôi nên bảo vệ nó trong game bắn súng theo lượt này, nơi chính xác và góc độ xác định xem bạn chìm hoặc ... tốt, don 't bồn rửa. Lặn vào cuối sâu!

Điều khiển:
Trong trò chơi

ActionCute Cute Shooters