قایق جنگ 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   14 20% with 5 votes

چرا استخر یک نقطه گرم حق اینجا؟ آه، که حق، I ' M ثانیه peeing! هنگامی که شما دوباره 'احاطه شده توسط آب،' آسان برای فراموش کردن. حالا که من مشخص سرزمین من، من حدس می زنم من باید آن را در این تیرانداز نوبه خود مبتنی بر دفاع که در آن دقت و زاویه تعیین اینکه آیا شما غرق و یا ... خوب، دان تی 'سینک. شیرجه در پایان عمیق!

کنترل بازی:
در بازی

ActionCute Cute Shooters