مسابقه 3D بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   1614 53.33% with 30 votes

مسابقه 3D 3D مسابقه نهایی مسابقه بازی تا شما قطره است.

کنترل بازی:
بالا / پایین کلیدهای پیکان - سرعت / ترمز
چپ / راست کلیدهای - تبدیل شود.

DrivingRacingObstacleRace