راکون پریدن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

این راکون کردم تا از عمر خود را در جنگل خسته اما او 'به دنبال بهترین استفاده را با آنچه او است. در این بازی، شما باید برای کمک به راکون را به بالاترین نقطه در جنگل به عنوان ممکن است. بازی در حال حاضر!

کنترل بازی:

کلید های فلش / SFED و به حرکت و پرش.

PlatformsCollecting Timing JumpingRaccoon