nhảy thỏ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

giúp thỏ nhảy qua các bục và thu thập các vật thể trên đường đi để nhận điểm thưởng. bạn có thể đạt được bao lâu? thưởng thức.

Điều khiển:
trong game

Arcade Collecting Jumping Rabbit Extreme Sport