خرگوش گرفتن ماهی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   73 70% with 10 votes

زیبا خرگوش می خواهد یک تغییر طعم و مزه است. راهنما برای اولین بار ماهی گرفتن او و سپس فشار آنها را به دیگ پخت و پز.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت
فاصله - شلیک کنید.

WaterFishFishingAnimalSwimmingBunnyRabbitCatch