Quiet Magic 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   51 83.33% with 6 votes

Amy là về diễn viên một phép thuật nhưng nếu chỉ có các giáo sư wasn 't xung quanh! Bạn có thể giúp cô thử phép thuật nguy hiểm nhưng bạn nên tránh các giáo sư bằng cách nhấp vào cuốn sách khi ông xuất hiện.

Điều khiển:
Thực hiện theo các hướng dẫn được đưa ra bởi các trò chơi.

WizardGirlSeriesMagicGirlsQuiet