سحر و جادو آرام 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   51 83.33% with 6 votes

امی در مورد بازیگران طلسم سحر و جادو اما اگر فقط استاد نبود 't به دور! شما می توانید کمک جادوها خطرناک سحر و جادو خود را امتحان کنید، اما شما باید استاد با کلیک بر روی کتاب وقتی که او به نظر می رسد، اجتناب کنند.

کنترل بازی:
دنبال دستور العمل داده شده توسط بازی.

WizardGirlSeriesMagicGirlsQuiet