Yên tĩnh thử nghiệm Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   16 14.29% with 7 votes

Bạn không được phép để thực hiện các thí nghiệm lớn. Nếu bạn hoàn tất các thí nghiệm phức tạp bí mật, bạn sẽ trở thành một nhà khoa học thực sự.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

KidsMouse SkillGirlGirlsQuietExperiment