Nhanh chóng thoát ra khỏi phòng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   54 55.56% with 9 votes

Ngay cả những phòng thẩm mỹ nhất được tởm sau một thời gian và bạn chỉ cần phải thoát ra trước khi nó đạt đến sự tỉnh táo của bạn. Lục lọi các phòng cho các đối tượng thích hợp và chỉ cần thao tác theo cách của bạn ra.

Điều khiển:

Nhìn xung quanh phòng và thu thập các đối tượng mà bạn có thể sử dụng để thoát khỏi.

EscapeRoom