ملکه ماریا آنتوانت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   42 66.67% with 6 votes

ملکه جذاب از فرانسه نیاز به آماده شدن برای یک نهار رسمی در کاخ. آخرین مجموعه ای از لباس های سلطنتی به تازگی وارد شده و او هیچ ایده چه چیزی را انتخاب کنید از تمام کسانی که فوق العاده، لباس جدید. این است که چرا او می خواهد به شما بخواهید به او کمک کند!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpQueenMariaAntoinette