ملکه کلئوپاترا لباس تا بازی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   51 83.33% with 6 votes

کلئوپاترا آخرین فرعون مصر بود. او همچنین به عنوان ملکه نیل شناخته شده بود. لباسهایی که پوشیده منحصر به فرد بود، با نفوذ یونان و روم. تعریف نگاه او و برای او چه رسمی و یا لباس های گاه به گاه، و مدل موهای تطبیق را انتخاب کنید. کامل لباس خود را با برخی از لوازم جانبی و صندل زیبا و مصر.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpQueenCleopatraGame