چهار مسابقه 200 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   122 85.71% with 14 votes

نژاد به عنوان جیمز باند در چهار و جمع آوری تمام کننده موضوعات.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - های درایو
فاصله - پرش.

DrivingObstacleCollecting QuadAnimalRacer