Pyraminds משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   01

בתוך הפירמידות במצרים אתה צריך למצוא ולהשמיד חפצים עתיקים על ידי דוחף אותם לקבל שלוש או יותר בקו (קווים מוצלבים) כדי לקבל את המעצמה. כל אוצר בלום אתה יכול לקחת את עצמך. אבל צריך להיזהר ממומיות, סרקופג ורוחות רפאים. 20 רמות זמינות.

בקרות משחק:
השתמש במקשי חיצים או WASD כדי לזוז.

ObstaclePyraminds