پازل برج بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

پازل برج یک بازی پازل منطقی است. شما باید به دوستان خود صرفه جویی کرده و او را از برج. می تواند شما را حل پازل از هر سطح و پیدا کردن راه خود را؟ راه راه خود را تا سطح برج های سطح، باز کردن قفل هر یک از دروازه های فعال کاشی قفل. جمع آوری 3 ستاره در هر سطح FR نمره حتی بهتر است!

کنترل بازی:
استفاده از فلش و یا WASD به حرکت می کند.

PuzzleAdventureCartoonLogicKeyboard