شیدایی پازل باربی دریاچه قو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   133 81.25% with 16 votes

تعمیر قطعات دقیقا در قاب عکس. استفاده از موس به تعمیر قطعات. با کلیک بر روی قطعه برای تغییر جهت آن.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleKidsSeriesManiaBarbieSwanLake