پازل در عمل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   52 71.43% with 7 votes

پازل در عمل هیچ کدام در یک توقف تطبیق شکل بازی. این ها 'سریع ء و شما یک مغز خوب است آن را از طریق کل بازی نیاز دارند. کنترل: استفاده از ماوس به کشیدن اشکال در اطراف.

کنترل بازی:
در بازی

Puzzle Girl Jigsaw Puzzle Matching Puzzle Action