Puzzle Bubble Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   31 75% with 4 votes

Một bong bóng popping trò chơi đơn giản, cổ điển và vui vẻ mua cho bạn bởi Quasar Studios. Bật tất cả các bong bóng để xóa màn hình và hoàn thành mỗi cấp độ.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất

PuzzleShootingBubblesMatching Android